LIMS FOR

ISO 15189

MEDICAL LABORATORY
0 800 300 920 Дзвінки безкоштовні

Порівняльна таблиця Лабораторних Інформаційних Систем

Лабораторний функціонал

Преаналітичний етап

Лабораторний функціонал
Лабораторний функціонал
Лабораторний функціонал
Реєстрація направлень на лабораторні дослідження з фіксацією дати та часу
Імпорт направлень з інших систем
Реєстрація дозамовлення до раніше зареєстрованого біоматеріалу
Можливість зазначення пріоритетних (термінових) досліджень
Розрахунок планової дати готовності результату по кожній позиції замовлення
Формування бланку направлення
Формування етикеток зі штрих-кодом для маркування біоматеріалу
Автовизначення кількості і типу пробірок (транспортних середовищ)
Автовизначення мінімально необхідної кількості біоматеріалу по кожній позиції направлення
Автопідбір типу маніпуляції по направленню
Спеціалізоване робоче місце для маніпуляційного кабінету
Фіксація дати та часу проведення маніпуляції
Фіксація дати та часу поступлення біоматеріалу в лабораторію
Фіксація факторів неможливості виконання дослідження по біоматеріалу
Автоінформування пацієнта (лікаря) щодо неможливості проведення дослідження за допомогою sms
Автовизначення кількості вторинних пробірок при аліквотуванні
Формування вторинних етикеток зі штрих-кодом при аліквотуванні (перемаркування)
Сортування біоматеріалу по підрозділам виконання (робочим місцям)
Визначення розташування біоматеріалу на штативі
Сортування біоматеріалу для відправлення в інші лабораторії (аутсорсінг)
Контроль за виконанням аутсорсінгових досліджень
Автопідбір індивідуальних норм по кожному досліджуваному параметру
Фіксація розведення біоматеріалу
Автовизначення і можливість зміни методики
Формування списку постановки
Автофіксація дати і часу отримання біоматеріалу на підрозділ виконання (робоче місце)
Можливість ведення додаткової нумерації для біоматеріалу всередині підрозділу і постановки
Друковані форми із завданням по ручним методикам
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Робота з аналітичним обладнанням через систему Analyzer Manager

Автоматичне програмування завдання аналізатору по постановці
Автоматичне програмування завдання по індивідуальному зразку
Автофіксація дати та часу початку аналітичного процесу
Відвантаження результатів після їх валідації на аналізаторі
Автоматичне відвантаження результату кожного параметру в момент його готовності
Отримання додаткової інформації до результату з аналізатора (ознака норми, гістограми і т. д.)
Отримання результатів контролю якості з аналізатора
Отримання повідомлень про технічний стан аналізатора
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Постаналітичний етап

Ручне введення/коригування результатів дослідження
Оптимізований інтерфейс для внесення результатів ручних методик
Заповнення дворівневих показників
Довідник результатів користувача
Коментарі до результатів
Можливість повторного проведення аналітичного етапу зі збереженням всіх попередніх результатів
Можливість зміни методики при повторному проведенні аналітичного етапу
Режим для заповнення описових результатів (мікроскопія)
Заготовки тексту для описових результатів (шаблони)
Можливість прикріплення зовнішніх файлів до результату
Автоматичний розрахунок розрахункових показників
Автоматичне визначення входження результатів в рамки референтних значень
Ручна валідація входження результату в референтні значення
Автовалідація результату
Ручна валідація результату
Багаторівнева валідація результату
Автовизначення співробітника виконавця
Автовизначення співробітника валідатора
Автофіксація дати і часу виконанння дослідження
Автофіксація дати і часу валідації результату
Можливість створення різноманітних шаблонів бланків результатів
Автовизначення показників по бланкам результатів
Ручне відправлення бланку результатів з інтерфейсу системи
Автоматичне відправлення бланків результатів для паціентів через веб-сервіс MyLab
Автоматичне відправлення бланків результатів для направляючих лікарів через веб-сервіс MyLab
Автоматичне відправлення бланків результатів для організацій через веб-сервіс MyLab
Автоматичне sms інформування про готовність результатів обстеження
Друк бланків результатів по номеру направлення
Масовий друк бланків результатів по місцю реєстрації направлень
Масовий друк бланків результатів по направляючому лікарю
Масовий друк бланків результатів по організації
Автофіксація дати та часу друку бланків результатів
Експорт результатів в інші системи
Веб-модуль для перегляду результатів паціентом
Веб-модуль для перегляду результатів лікарем
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Контроль якості

Реєстрація надходження контрольного матеріалу
Контроль терміну придатності контрольного матеріалу
Реєстрація контрольної карти в контексті аналіта та аналітичної методики
Метод внутрішньолабораторного контролю якості “Графік Леві-Дженнінгса (динамічний)”
Метод внутрішньолабораторного контролю якості “Графік Леві-Дженнінгса (статичний)”
Багаторівневість контрольного матеріалу для “Графіку Леві-Дженнінгса”
Валідація по правилам Вестгарда
Валідація по правилам Шухарта
Метод внутрішньолабораторного контролю якості “Кумулятивна карта”
Метод внутрішньолабораторного контролю якості “Контроль по дублікатам”
Метод внутрішньолабораторного контролю якості “Щоденна Середня”
Можливість друку контролької карти
Контроль якості преаналітичного етапу
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Лабораторна статистика

Статистика по кількості виконаних досліджень
Статистика по роботі підрозділів
Статистика по співробітникам
Статистика по часовим рамкам логістики біоматеріалу
Контроль за своєчасністю виконання обстежень
Статистика по патологічним результатам
Статистика по методикам
Аналіз контролю якості
Оперативна статистика
Форми зовнішньої подачі звітності
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Управлінський функціонал

Робота з контрагентами

Управлінський функціонал
Управлінський функціонал
Управлінський функціонал
Формування індивідуальних прайс-листів для організації замовників
Формування прайс-листів від організацій- виконавців (аутсорсінгових організацій)
Формування прайс-листів для груп клієнтів
Формування прайс-листів для підрозділів забору біоматеріалу
Формування бонусних прайс-листів для направляючих лікарів
Прив’язка відповідального співробітника до контрагента
Фіксація факту відмови/отримання послуги (передачі товару) по контрагенту
Фіксація фінансових операцій по взаєморозрахункам з контрагентом
Ведення сальдо по кожному контрагенту
Контроль по дебіторській/кредиторській заборгованості
Формування актів виконаних робіт
Надсилання актів виконаних робіт через e-mail
Формування рахунків на оплату
Надсилання рахунків на оплату через e-mail
Розширена статистика по контрагентам
Статистика по взаєморозрахункам з контрагентами
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Фінансова звітність

Проведення оплати по замовленню
Можливість перерахунку суми замовлення по курсу
Спеціалізоване робоче місце для касира
Вибір типу оплати
Можливість проведення оплати різними типами оплат
Розрахунок решти
Проведення повернення
Робота з фіскальними реєстраторами
Вказання ознаки фіскальності для фінансових операцій
Можливість ведення будь-якої кількості фінансових підрозділів
Операції переміщення між фінансовими підрозділами
Контроль за фінансовими потоками
Створення фінансових проводок у розрізі статей доходів/витрат
Друк прихідних/розхідних документів
Контроль підзвітних співробітників
Фінансова аналітика у розрізі статей доходів/витрат
Фінансова аналітика
Обмін даними з бухгалтерськими системами
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Матеріальна звітність

Ведення матеріальної звітності у розрізі будь-якої кількості підрозділів
Ведення складської номенклатури
Вказання кількості мінімального залишку по кожній складській позиції
Створення калькуляції на послуги у розрізі методик
Авторозрахунок собівартості послуги, виходячи із калькуляції
Автоконтроль мінімального залишку позицій
Планування закупок
Створення замовлення для постачальників
Внесення прихідних накладних від постачальників
Ведення внутрішнього журналу заявок
Фіксація переміщень між підрозділами
Автоматичні акти списання по лабораторному процесі (в розрізі методик, перепостановок і т. д.)
Ручні акти списання
Можливість проведення переобліку по підрозділам
Можливість моніторингу запасів по складським підрозділам в режимі он-лайн
Контроль строків придатності кожної одиниці
Формування оборотно-сальдової відомості по підрозділам
Аналітика матеріальних запасів
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Робота з клієнтами

Ведення клієнтської бази
Можливість ведення дисконтних карток без прив’язки до клієнта
Створення дисконтних програм
Присвоєння індивідуальної знижки для клієнта
Можливість застосування індивідуальної знижки для конкретного замовлення
Звітність по дисконту
Формування різноманітних sms розсилок по певним клієнтським групам
Формування різноманітних e-mail розсилок по певним клієнтським групам
Особистий кабінет клієнта на веб сайті лабораторії
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Кадровий моніторинг

Ведення бази співробітників
Ручне формування табелю робочого часу
Автоматичне формування табелю робочого часу через фіксацію часу роботи в системі
Автоматичне формування робочого часу через сканування персональної картки співробітника
Ведення внутрішнього журналу задач між співробітниками
Фіксація всіх дій співробітників з біоматеріалом
Контроль впливу на лабораторний процес
Розрахунок навантаження на співробітника
Логування всіх дій співробітника в системі
Кадрова статистика
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Технічні особливості

Адміністрування

Технічні особливості
Технічні особливості
Технічні особливості
Ведення бази користувачів
Створення груп користувачів
Визначення доступу до підрозділів в системі у розрізі груп користувачів
Визначення доступу до таблиць і дій з даними в таблицях в розрізі груп користувачів
Визначення доступу до функцій в системі у розрізі груп користувачів
Визначення доступу до звітів в системі у розрізі груп користувачів
Налаштування різноманітних схем функціоналу
Налаштування автоматичних нумераторів
Налаштування значень по замовчуванню
Налаштування кольорових маркерів
Вибір скіна системи для користувачів
Вибір розміру шрифтів для користувачів
Вибір MDI інтерфейсу для користувачів
Вибір мови інтерфейсу для користувачів
Вибір мови звітних/друкованих форм для користувачів
Можливість зміни структури таблиць в системі для кожного користувача
Так
Ні
Обмежено
Опційно

База даних

Структура бази даних відкрита для модифікації
Автоматичний бекап (резервна копія) бази даних
Можливість будь-якого роду експорту даних із бази
Можливість будь-якого роду імпорту даних в базу
Експорт таблиць системи в EXCEL
Вбудований редактор друкованих/звітних форм
Вигрузка звітів в форматі Word
Вигрузка звітів в форматі EXCEL
Вигрузка звітів в форматі Open Office
Вигрузка звітів в форматі CSV
Вигрузка звітів в форматі PDF
Вигрузка звітів в форматі HTML
Вигрузка звітів в форматі JPEG
Вигрузка звітів в форматі DBF
Вбудований конфігуратор етикеток зі штрих-кодом
Спеціальні утиліти для роботи з базою даних
Реплікація даних (обмін даними між центральною базою та віддаленими при нестабільному каналі зв’язку)
Так
Ні
Обмежено
Опційно

Інше

Багатомовний інтерфейс
Багатомовні звіти/друковані форми
Можливість дублювання даних в системі різними мовами
Функція коригування перекладів
Розділ створення додаткових функцій, доступний адміністратору системи
Продуктивність системи розрахована на більшу кількість даних
Передпідготока до інтеграції з іншими системами
Підтримка HL7
Функціонал підтримує ISO 15189
Система сертифікована по ISO 12119
Так
Ні
Обмежено
Опційно